Az NC & C Kft. tevékenységének főbb területei:

- Könyvvizsgálat, vagyonmérleg-hitelesítés, auditálás

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. és a számvitelről szóló 2000. évi C. tv., által kötelezően előírt, illetve önként igényelt folyamatos és eseti könyvvizsgálat ellátása, éves beszámolók auditálása, átalakulási vagyonmérlegek hitelesítése, illetve jelentős számban különböző EU-s támogatásból megvalósuló projektek könyvvizsgálata és auditálása.

- Pénzügyi átvilágítás

Gazdálkodó szervezetek, államháztartási szervezetek működésének, döntési folyamatainak, valamint jövedelmi, vagyoni, pénzügyi helyzetének felmérése, elemzése.

Tanulmányok, elemzések és előrejelzések készítése a vállalkozások és intézmények pénzügyi, gazdálkodási folyamatairól.

- Vagyoni helyzet felmérése, értékelése

Vagyoni elemek, vagyoni helyzet felmérése, regisztrálása, értékelése.

Tételes leltárak vizsgálata, elemzése, igazolása. 

- Üzletértékelés, vagyonértékelés

Üzletértékelés, vagyonértékelés teljeskörűen, a műszaki szakértői felméréstől a könyvvizsgálói hitelesítésig;

Vagyonmérlegek összeállítása, auditálása.

Az ivóvíz és szennyvíz víziközmű-szolgáltatást biztosító vagyontárgyak 24/2013 (V.29.) NFM rendeletnek megfelelő vagyonértékelése, valamint a víziközmű vagyonértékelések könyvvizsgálata.

- Tanácsadás

Társaságok, önkormányzatok, intézmények számára folyamatos és eseti pénzügyi,- számviteli-, és adótanácsadás, és tanácsadói szolgálat a gazdálkodással, a tervezéssel, a szervezet működtetésével kapcsolatos bármely témakörben.

 

Társaságunk egyre szélesebb felhasználói kör számára végzi a profiljába tartozó tevékenységeket. Ügyfelei, üzleti partnerei között egyaránt megtalálhatók termeléssel, szolgáltatással, befektetéssel foglalkozó gazdasági társaságok, pénzügyi és költségvetési intézmények, non-profit szervezetek, önkormányzatok és önkormányzatok intézményei.

A Kft. a gazdasági társaságoknál, az önkormányzatoknál, intézményeknél és egyéb, költségvetésből gazdálkodó szervezeteknél végzett folyamatos és eseti könyvvizsgálati tevékenységen túl EU-s pályázati támogatások, állami támogatások felhasználásának felülvizsgálatával, tevékenységek célszerűségének elemzésével, szervezéssel kapcsolatos egyedi megbízásokat is vállal.

Végez komplex adó-felülvizsgálatokat, pénzügyi átvilágításokat, üzletértékeléseket, vagyonértékeléseket.

Vállalkozik gazdasági társaság, intézmény, egyéb államháztartási szervezet működésének, döntési folyamatainak, vagyoni-, pénzügyi-, jövedelmi helyzetének teljes körű felmérésére, elemzésére, igény szerint több évre visszamenőleg is.

 

Az NC & C Kft. vállalt feladatait az elvárt színvonalon, kifogásmentesen teljesíti, a megbízóival szembeni kapcsolata minden vonatkozásban korrekt.